Profil KoWahida

MATLAMAT
Meningkatkan kepentingan ekonomi angota-anggotanya mengikut prinsip-prinsip koperasi dengan menjalankan kegiatan-kegiatan ekonomi berdasarkan syari'at Islam serta melahirkan sebuah Institusi Perbankan Islam.

PRINSIP KOPERASI
  • Keanggotaan Sukarela & Terbuka
  • Kawalan Demokratik Anggota
  • Penglibatan Ekonomi Anggota
  • Autonomi dan Kebebasan
  • Pendidikan, Latihan dan Maklumat
  • Kerjasama Antara Koperasi
  • Prihatin Terhadap Komuniti
Koperasi Wahida HPA Berhad atau ringkasnya KOWAHIDA telah ditubuhkan pada 13 November 2006 sebagai sebuah koperasi pengguna. Kegiatan koperasi diperluaskan dengan lain-lain aktiviti seperti pemborongan dan perniagaan. Kini KOWAHIDA terus bergerak maju dalam tiga bidang utama iaitu pelaburan, pemborongan dan perniagaan dengan mengamalkan budaya kerja yang cekap selaras dengan Undang-Undang Kecilnya dan Akta Koperasi 1993.

Kawasan operasi KOWAHIDA ini ialah di seluruh Malaysia

Berdaftar atas nama:

KOPERASI WAHIDA HPA BERHAD
(Bil. Daftar : R-6-0086 Ruj : JPK.Ps.04/2/87)
Berdaftar dengan Suruhanjaya Koperasi Malaysia
NO 313, TINGKAT 1 TAMAN PENGKALAN ASSAM,
JALAN KANGAR-ALOR SETAR,
01000 KANGAR, PERLIS.
TEL: 04-9773813/ 04-9773814
FAX: 04-9773812
EMEL: enquiry@kowahida.com.my
WEB: http://www.kowahida.com.my